YMPÄRISTÖ JA EETTISYYS

YMPÄRISTÖVASTUU JA KESTÄVÄ KULUTUS PAINOPISTEESSÄ

Kompensoimme päästömme CO2-kiintiöillä. Wilfan toiminta on nyt täysin hiilineutraalia niin henkilöliikenteen, paikallisten rahtitoimitusten, toimiston ja paperin käytön kuin maansisäisten lentojen osalta Norjassa ja tähän pyrimme myös Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa.