Sähköpotkulaudan toimintamatka ei tunnu vastaavan sille ilmoitettua matkaa. Mistä tämä johtuu?

Varmista, että sähköpotkulaudan akku on ladattu kokonaan täyteen. Alhainen akun varaus vaikuttaa sekä toimintamatkaan että laitteen kulkunopeuteen. Huomioi, että toimintamatka on aina riippuvainen ulkoisista tekijöistä, kuten kuljettajan paino, ulkoilman lämpötila, tuulisuus ja erityisesti vastatuuli sekä ajonopeus. Näiden lisäksi teiden kunto sekä korkeuserot tiessä vaikuttavat toimintamatkaan. Esimerkiksi mäkisessä maastossa ajettaessa moottorilta vaaditaan enemmän tehoa kuin tasaisella tiellä ajettaessa. Tämä vaikuttaa myös virrankäyttöön ja siksi toimintamatka täydellä akulla on lyhyempi mäkisessä maastossa kuin tasaisella tiellä ajettaessa. Sähköpotkulaudoille ilmoitettu maksimitoimintamatka voidaan saavuttaa optimaalisissa olosuhteissa (ulkolämpötila 25° C ja ilma lähes tyyni) 60 kg painavan henkilön ajaessa tasaisella asfalttitiellä 15 km tuntinopeudella.

Sähköpotkulautani ei saavuta sille ilmoitettua huippunopeutta.

Testaa, että sähköpotkulauta toimii asianmukaisesti. Tee se näin: nosta etupyörä ilmaan ja varmista, että rengas ei voi osua mihinkään. Anna renkaalle hieman vauhtia ensin kädellä ja paina tämän jälkeen kiihdytinkytkin pohjaan, jolloin etupyörä alkaa pyörimään ilman maan tuomaa vastusta. Seuraa näytöllä näkyvää nopeuslukemaa. Varmista ennen pyörän laskemista alas maahan, että se ei enää pyöri. Mikäli nopeus näytöllä nousi testauksen aikana 20km/h, toimii sähköpotkulauta moitteettomasti. Ajon aikana havaittu alentunut ajonopeus on voinut johtua alhaisesta akun varaustasosta tai muista ajo-olosuhteista, kuten maaston muodosta tai kuljettajan painosta. On normaalia, että sähköpotkulaudan saavuttama huippunopeus vaihtelee niin maaston kuin kuljettajan painon mukaan. Mikäli sähköpotkulaudan nopeus ei testauksessa saavuttanut 20km/h, on syytä olettaa että laitteessa on häiriö tai reklamoitava vika.

Sähköpotkulaudan lokasuoja heiluu, näyttää rikkinäiseltä tai on kokonaan irronnut.

Tarkista lokasuojan ruuvit ja tarvittaessa kiristä löystyneet ruuvit tai korvaa irronneet ruuvit uusilla. Mikäli lokasuoja on halki, kokonaan irronnut tai rikkoutunut, on varaosia saatavissa maahantuojalta. Ota yhteyttä Wilfa Suomen asiakaspalveluun.

Kiinnitän ohjaustankoa runkoon ja kiinnitysruuvi tai -ruuvit ovat niin jäykkiä, että niitä ei tahdo saada ruuvattua loppuun saakka. Mitä teen?

Ohjaustankoa kiinnitettäessä on tärkeää, että kaikkia kiinnitysruuveja kiristetään vuorotellen sen sijaan, että kiristäisit ensin yhden ruuvin täyteen kireyteen ja vasta sitten seuraavan. Ruuvien kiristäminen vuorotellen helpottaa ruuvaamista ja varmistaa, että ohjaustanko asettuu kunnolla paikalleen. Vaikka kaikki kiinnitysruuvit näyttävätkin silmämääräisesti samanlaiselta, on mahdollista, että yksittäisen ruuvin kiristämiseen tarvitaan enemmän voimaa kuin toisen. Jos käsivoimat eivät riitä yksittäisen ruuvin kiristämiseen, käytä apuna kiristävää työkalua, kuten ruuvinväännintä.

Latasin sähköpotkulaudan akun täyteen ja ajettaessa näyttö näyttää täyttä akun latausta. Mutta kun kiihdytän ylämäkeen, akun lataus vähenee merkittävästi ja näyttö näyttää jopa alhaista latausta. Onko tämä normaalia?

Näytössä näkyvät akun varaustasoa kuvaavat symbolit kertovat, kuinka kauan akun kapasiteettia on vielä käytettävissä sen hetkisellä virrankulutuksella. Virrankulutukseen vaikuttaa mm. maaston mäkisyys – ylämäessä moottori rasittuu enemmän, mikä vie kapasiteettia merkittävästi. Mäen jälkeen tasaisella tiellä ajettaessa virrankulutus on vähäisempää, jolloin näytöllä näkyvät varaustasoa ja toimintamatkaa kuvaavat symbolit muuttuvat jälleen vastaamaan sen hetkistä kulutusta.

Näytössä vilkkuvat siniset valot. Mistä on kyse?

Näytössä vilkkuvat siniset valot kertovat kaasukahvan virheestä. Kaasukahva saattaa olla jumissa. Tarkasta, ettei kaasukahva jumita esim. tuppeen. Tarkasta myös, että kaikki sähköjohdot ovat kunnossa. Mikäli näistä ei ole apua, tulisi kaasukahva todennäköisesti vaihtaa. Ole yhteydessä Wilfa Suomen asiakaspalveluun.